Atrakcije Zlatibora

"Prerast u Dobroselci"

Prirodni kameni most, u narodu poznat kao Šupljica, nalazi se u ataru sela Dobroselice, na južnom obodu planine Zlatibor. Obrazovan je na kraju jaružaste doline usečene u tamnim kristalastim škriljcima, na mestu gde se sada slab vodeni tok probija kroz usku i nisku krečnjačku gredu. Pećinski kanal je dugačak 48 m, širok 12 m i visok na gornjem ulazu 12 m, a na izlazu 16 m.

"Vodopad u Gostilju"

Svakako jedna od najatraktivnijih hidroloških vrednosti Zlatibora upravo je Gostiljski vodopad. Nalazi se u selu Gostilje na 25 km od centra Zlatibora. Na gostiljskoj reci ispred ušća u reku Katušnicu voda se obrušava sa 20 m, visoko krečnjačke litice, formirajući tako jedinstven vodopad. Nizvodno od vodopada potok gradi veći broj manjih vodopada i slapovi sve do ušća u reku Katušnicu.

"Mokra Gora"

Mokra Gora je živopisno planinsko selo koje se prostire između planina Tare i Zlatibora. Popularna atrakcija je stara pruga uskog koloseka, Šarganska osmica, koja ide 300 metara uzbrdo i formira savršenu osmicu.

"Muzej na otvorenom "STARO SELO" Sirogojno"

Dvadeset šest kilometara od turističkog centra Zlatibor, u selu Sirogojno je jedini muzej na otvorenom u Srbiji "Staro selo". Radovi na formiranju ovog muzeja počeli su 1979. godine. Na lokaciju od pet hektara, pored crkve Svetog Petra i Pavla, prevučene su iz svih delova Zlatibora stare brvnare, kako bi se ovde prezentovale i čuvale.

"Vodopad u Gostilju"

Svakako jedna od najatraktivnijih hidroloških vrednosti Zlatibora upravo je Gostiljski vodopad. Nalazi se u selu Gostilje na 25 km od centra Zlatibora.