Crkve i manastiri

"Manastir Mileševa"

Manastir Mileševa - Manastir Mileševa nalazi se na oko 70 kilometara od Zlatibora, na teritoriji Prijepolja. Od Prijepolja je udaljen oko 6 kilometara. Sagrađen je početkom 13.veka kao zadužbina srpskog kralja Vladislava, sina  Stefana Prvovenčanog i unuka Stefana Nemanje. 

"Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla"

Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla sagrađena je 1764. godine. Ktitor hrama je Georgije Smiljanić. Crkva je pokrivena dvovodnim drvenim krovom jednobradne osnove. U njoj se nalazi vredan ikonostas koji je prvi rad najvećeg srpskog zografa Simeona Lazovića. U crkvenoj porti su zaštićeni spomenici iz XIX veka sa jedinstvenim likovnim predstavama i tekstovima.

"Crkva u Semegnjevu"

U samom centru Semegnjeva na površi koja dominira celim selom, podignuta je crkva brvnara skromnih dimenzija posvećena rođenju Svetog Jovana Krstitelja. Građena je od tesanih brvana pravougaone osnove koja se završava polukružnom drvenom apsidom koja je nekada bila omalterisana. Crkvu osvetljavaju tri prozora, južni, severni i istočni, koji osvetljava apsidu. Krov je od drveta, pokriven limom.

"Crkva u Čajetini"

Ugravirana 1890. godina na levoj i desnoj pevnici i dokument iz iste godine o postavljanju sveštenika Milivoja Obradovića za prvog paroha crkve Svetog Arhanđela Gavrila u Čajetini nepobitno ukazuju da je te godine hram završen i počeo sa opsluživanjem.

"Crkva u Tripkovi"

Crkva u Tripkovi je grobljanska kapela Svete Nedelje podignuta 1861. godine. To je jednobrodna građevina sa kupolom i polukružnom apsidom. Prvobitna crkva je ozidana od tesanog kamena i pokrivena šindrom.

"Crkva u Beloj Reci"

Crkva u Beloj Reci prema arhitektonskom konceptu građevine i dosta uverljivom predanju sazidana je u prvoj polovini 12. veka, i to njena polukružna apsida i naos, mada postoje i navodi da je podignuta 1810. godine.

"Crkva u Sirogojnu"

Crkva u Sirogojnu sagrađena je 1764. godine i posvećena je Svetim apostolima Petru i Pavlu. Oko crkve je spomenički kompleks kome pripada i Muzej na otvorenom "Staro selo" i pod zaštitom je države.

"Crkva u Jablanici "

Crkva brvnara u Jablanici udaljena je 25 km od centra Zlatibora. Sagrađena je 1838. godine i posvećena je Pokrovu Presvete Bogorodice. Građena je od brvana u pravougaonoj osnovi, sa polukružnom oltarskom apsidom.

"Crkva u Dobroselici"

Crkva brvnara u Dobroselici udaljena je 19 km od Zlatibora, a 5 km od Vodica. Sagrađena je 1821. godine i posvećena je Svetom proroku Iliji. Po načinu izrade i pojedinim detaljima ovaj objekat spada među najlepše te vrste.

"Manastir Dubrava"

Manastir Dubrava je 5 kilometara uzvodno od manastira Uvac. Nekada je bio metoh Uvca, čiju je tragičnu sudbinu i doživeo. Manastir je obnovljen 2008. godine.

"Manastir Uvac"

Manastir Uvac se nalazi u selu Stublo, na granici opština Čajetina i Priboj. Na površini 50 h 40 m, 1994. godine su otkrivene i otkopane zidine crkve 17 h 12 m. Manastirski kompleks Uvac svedočanstvo je o postojanju duhovnog centra u ovom kraju.