Manastir Dubrava

Manastir Dubrava


Manastir Dubrava je 5 kilometara uzvodno od manastira Uvac. Nekada je bio metoh Uvca, čiju je tragičnu sudbinu i doživeo. Manastir je obnovljen 2008. godine. Prilikom arheoloških iskopavanja u manastirskom kompleksu pronađeno je 160 zlatnih dukata – mletačkih cekina.

 

Izvor informacija: Turistička organizacija Zlatibora