Crkva u Jablanici

Crkva u Jablanici


Crkva brvnara u Jablanici udaljena je 25 km od centra Zlatibora. Sagrađena je 1838. godine i posvećena je Pokrovu Presvete Bogorodice. Građena je od brvana u pravougaonoj osnovi, sa polukružnom oltarskom apsidom. Od starog ikonostasa sačuvane su: Carske dveri, prestone ikone Isusa Hrista, Presvete Bogorodice sa Isusom Hristom i ikona Svetog Vasilija Ostroškog sa Svetim Jovanom Krstiteljem. U porti i okolo u šumi pored crkve, nalaze se kućice od brvana, sobrašice iz 1840. godine.

Crkva u Jablanici

Izvor informacija: Turistička organizacija Zlatibora