Crkva u Sirogojnu

Crkva u Sirogojnu


Crkva u Sirogojnu sagrađena je 1764. godine i posvećena je Svetim apostolima Petru i Pavlu. Oko crkve je spomenički kompleks kome pripada i Muzej na otvorenom "Staro selo" i pod zaštitom je države. Ktitor hrama je bio Georgije Smiljanić. Crkva je pokrivena dvovodnim drvenim krovom jednobradne osnove. Na zapadnoj strani Crkve krajem XIX veka, dozidan je masivan zvonik. Najveću vrednost Crkve čini ikonostas koji je prvi rad najvećeg srpskog zografa Simeona Lazovića. U crkvenoj porti su zaštićeni nadgrobni spomenici iz XIX veka sa jedinstvenim likovnim predstavama i tekstovima.

Izvor informacija: Turistička organizacija Zlatibora