Crkva u Beloj Reci

Crkva u Beloj Reci


Crkva u Beloj Reci prema arhitektonskom konceptu građevine i dosta uverljivom predanju sazidana je u prvoj polovini 12. veka, i to njena polukružna apsida i naos, mada postoje i navodi da je podignuta 1810. godine. Ova jednobrodna, kamenom zidana građevina sa dvoslivnim krovom bila je pokrivena šindrom, koja je 1953. godine zamenjena limenom pokrivkom. Na krovu je malo kube na postolju kockastog oblika, malih prozora i bez ukrasa. U unutrašnjosti tavanica je bačvasta, a pod je popločan kamenom. Ikone na ikonostasu su bez veće umetničke vrednosti, osim Blagovesti na carskim dverima, pored kojih su sa strane posebne ikone Solomona i Davida. Pouzdano se zna da su carske dveri rad Aleksija Lazovića i da su rađene 1817. godine, što se vidi po jako oštećenom i teško čitljivom zapisu.

Izvor informacija: Turistička organizacija Zlatibora