Crkva u Čajetini

Crkva u Čajetini


Crkva u Čajetini. Ugravirana 1890. godina na levoj i desnoj pevnici i dokument iz iste godine o postavljanju sveštenika Milivoja Obradovića za prvog paroha crkve Svetog Arhanđela Gavrila u Čajetini nepobitno ukazuju da je te godine hram završen i počeo sa opsluživanjem. To je jednobrodna građevina s polukružnom apsidom i pevničkim paraklisom na istoku, naosom i pripratom odvojenom od crkve zidom, koja ima posebne prostorije sa strane i vrata. Na vrhu građevine je zvonik od opeke u dva dela, i to s prozorima u drugom delu. Jedini ukras građevine spolja su prozori. Svuda je iznutra bačvast. Stari ikonostas nepoznatog autora služio je sve do 1954. godine,kada je slikar Jaroslav Kratina uradio novi. Pored vrednih ikona crkva ima veoma bogatu biblioteku verske i istorijske literature, komplete verskih časopisa i listova sa 618 naslova. Poseduje 47 bogoslužbenih knjiga sa posvetama značajnih ličnosti srpske pravoslavne crkve i države. Najvrednija knjiga je Jevanđelje, preneto iz Sirogojnske crkve, štampano u Moskvi 1814. godine. Službenik štampan u kneževini Srbiji 1838. godine, za koji se pretpostavlja da je poklon kralja Aleksandra Obrenovića ima zapis: „Bio sam u Čajetinskoj crkvi 20. avgusta 1893. godine, Aleksandar kralj Srbije. Crkva vodi uredan inventar sa ukupno 56 predmeta i knjiga velike kulturne i istorijske vrednosti. Osim toga, u Letopisu crkve zabeležena su imena 559 dobrotvora utemeljivača i 260 darodavaca.

Izvor informacija: Turistička organizacija Zlatibora