Crkva u Semegnjevu

Crkva u SemegnjevuU samom centru Semegnjeva na površi koja dominira celim selom, podignuta je crkva brvnara skromnih dimenzija posvećena rođenju Svetog Jovana Krstitelja. Građena je od tesanih brvana pravougaone osnove koja se završava polukružnom drvenom apsidom koja je nekada bila omalterisana. Crkvu osvetljavaju tri prozora, južni, severni i istočni, koji osvetljava apsidu. Krov je od drveta, pokriven limom.

Na zapadnoj strani nalazi se ktitorska ploča na kojoj piše: „Ovaj sveti hram posvećen rođenju svetog Jovana Krstitelja, podiže za večni pomen svojih roditelja oca Jevrema, majke Stanislave Kostić, muža Ljubomira, dece Miodraga, Slavka i sestričine Vinke. Savka Đurić iz Semegnjeva.Mesto crkve priloži, i istu izradi, u ime Savke, Branko Piščević sa sinovima, za vreme opsluživanja parohije dobroseličke jeromonah Marko Popović iz Slatine, Danilov Grad 1927. godine. Pored crkve nalazi se zvonik,naslonjen na četiri betonska stuba čije je zvono takođe nabavila Savka Đurić.

Crkva u Semegnjevu

Iako pripada crkvama novijeg datuma, uzevši u obzir crkve iz Jablanice i Dobroselice građene skoro sto godina ranije, ovaj drveni hram u Semegnjevu pored duhovne vrednosti, zbog svoje specifičnosti u izgradnji predstavlja jednu više turističku vrednost Zlatiborskog kraja.

Izvor informacija: Turistička organizacija Zlatibora