Titova vila, Palisad - Vila Aleksandra Pavlovi?a

Titova vila, Palisad - Vila Aleksandra Pavlovi?a


Ova vila je jedini objekat u uem centru Zlatibora koji je Zavod za zaštitu spomenika u Kraljevu proglasio za kulturno dobro.
Vila advokata Aleksandra Pavlovi?a, Beogra?anina rodom iz Gornjeg Milanovca, zdanje je koje nikako da na?e svog pravog vlasnika. Prvi, nezvani?an naziv, još i pre nego što je okon?an rad na gradnji, bio je „Malgre Andree“. Nesre?na Francuskinja, gospo?a Andre, supruga gospodina Pavlovi?a, kao da je predose?ala sva burna tek nadolaze?a vremena, nikako nije elela nikakvu vilu na udaljenom i „divljem“ Zlatiboru. Me?utim, gospodin Pavlovi? bio je uporan i, o?ito, proet inatom. Vila „Uprkos Andre“ bila je gotova za veoma kratko vreme.

Ispostavilo se da je gospo?a Andre, itekako bila u pravu. Vila je nakon Drugog svetskog rata, u promenjenom društveno-politi?kom sistemu ekspropisana i od tada neprekidno menja vlasnike: proglašena je za Titovu vilu, iako drug Broz u njoj, po svoj prilici nikada nije boravio, ne ra?unaju?i jedan kratki ru?ak u dvorištu vile iz 1974. godine.

Kao Vila Predsedništva Vlade SFRJ, vila je zašti?ena kao kulturno dobro, a onda je postala vlasništvo RTS-a što je i danas, kao i vila Nikole ?uri?a sa novo izgra?enim odmarali štem u neposrednoj blizini.

Izvor informacija: Turisti?ka organizacija Zlatibora