Na Drini ?uprija

Na Drini ?uprija


?uveni most Mehmed paše Sokolovi?a iz 1577. godine, kulturni spomenik pod zaštitom UNESKO od 2007. godine, najve?a atrakcija Višegrada.

Izvor informacija: Turisti?ka organizacija Zlatibor