Stopi?a pe?ina

Stopi?a pe?ina


Stopi?a pe?ina se nalazi na severoisto?noj strani planine Zlatibor, izme?u sela Roanstva i Trnave. Od centra Zlatibora je udaljena oko 19 km. Stopi?a pe?ina je re?na pe?ina, kroz koju proti?e Trnavski potok. Sastroji se od tri speleološka i hidrološka horizonta. Pe?ina ima impresivan ulazni otvor s desne strane reke Prištavice, širok je 35 m, a visok 18 m. Pe?ini ?ini pet celina: Svetla dvorana, Tamna dvorana,Velika sala sa bigrenim kadama, Kanal sa kadama i Re?ni kanal.

Izvor informacija: Vila Aleksandra Zlatibor