Vidikovac - Obadovo brdo

Vidikovac - Obadovo brdo


Obadovo brdo 6 km severno od centra Zlatibora u neposrednoj je blizini izletišta Oko, na nadmorskoj visini 1007 m. Sa ovog mesta, prua se pogled na širu okolinu severo-isto?nih padina Zlatibora

Izvor informacija: Vila Aleksandra Zlatibor