Dino & Adventure park Zlatibor.

Dino & Adventure park Zlatibor.


Sadraji Dino parka koncipirani su da budu edukativnog, kulturnog i zabavnog karaktera. Rezidenti parka, jesu 24 replike dinosaurusa iz ere Mezozoik, o kojima ?e posetioci mo?i više da saznaju, uz pratnju stru?nih Dino vodi?a. Pored izgleda, veli?ine i karakteristika dinosaurusa, tim Dino vodi?a objasni?e vam kako je izgledao ivot u doba Triasa, Jure i Krede i na posletku, kako su ove intrigantne ivotinje u potpunosti nestale sa planete

Izvor informacija: dinopark.rs