Manastir Uvac

Manastir Uvac


Manastir Uvac se nalazi u selu Stublo, na granici opština ?ajetina i Priboj. Na površini 50 h 40 m, 1994. godine su otkrivene i otkopane zidine crkve 17 h 12 m. Manastirski kompleks Uvac svedo?anstvo je o postojanju duhovnog centra u ovom kraju. Iznad kotline na Orli?u i Orahovici manastir je posedovao pašnjake za manastirska stada. Odatle je mleko ?unovima prenošeno u manastir, a kanali u kojima su ?unovi bili smešteni još se raspoznaju. Ne zna se ko je manastir podigao, ko ga je obnavljao ni kada je i koliko puta rušen. Na stranicama jedne crkvene knjige iz 1622. godine, saznajemo da je Hram posve?en Ro?enju Presvete Bogorodice. Zahvaljuju?i istraivanjima i radu Narodnog muzeja iz Uica, ure?en je Manastir Uvac, sagra?eni su i osveštani crkva i konak a ceo kompleks stavljen je pod zaštitu drave. Tako je prakti?no na Malu gospoinu 1995. godine, Manastir posle dva i po veka ponovo oiveo.

Izvor informacija: Turisti?ka organizacija Zlatibora