Crkva u Tripkovi

Crkva u Tripkovi


Crkva u Tripkovi je grobljanska kapela Svete Nedelje podignuta 1861. godine. To je jednobrodna gra?evina sa kupolom i polukrunom apsidom. Prvobitna crkva je ozidana od tesanog kamena i pokrivena šindrom. Pod je od drveta. Na crkvi su dvoja vrata, zapadna i severna. Oltar je pregra?en drvenom pregradom. Po nekim mišljanima, dveri i ikonu Isusa Hrista slikao je Aleksije Lazarevi? izme?u 1810. i 1815. godine, a prenete su iz crkve u Staparima. Carske dveri slikane su na podlozi od lipove daske, bez duborezne plastike,koja je zamenjena slikanom ornamentikom u obliku stilizovanih biljnih motiva. Slika sa poprsjem Isusa Hrista, koja je iz Tripkove preneta u Ma?kat upu?uje svojim karakteristikama na talenat i znanje Aleksija Lazovi?a. Crkva je pedesetih godina prošlog veka bila srušena. Nova crkva na istim temeljima podignuta je 2003. godine.

Izvor informacija: Turisti?ka organizacija Zlatibora