Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla

Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla


Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla sagra?ena je 1764. godine. Ktitor hrama je Georgije Smiljani?. Crkva je pokrivena dvovodnim drvenim krovom jednobradne osnove. U njoj se nalazi vredan ikonostas koji je prvi rad najve?eg srpskog zografa Simeona Lazovi?a. U crkvenoj porti su zašti?eni spomenici iz XIX veka sa jedinstvenim likovnim predstavama i tekstovima.

Izvor informacija: Vila Aleksandra Zlatibor