Crkva u Dobroselici

Crkva u Dobroselici


Crkva brvnara u Dobroselici udaljena je 19 km od Zlatibora, a 5 km od Vodica. Sagra?ena je 1821. godine i posve?ena je Svetom proroku Iliji. Po na?inu izrade i pojedinim detaljima ovaj objekat spada me?u najlepše te vrste. Hram je pravougaonog oblika sa polukrunom apsidom od brvnara, duine 8 m, a širine 5 m. U Crkvi je ikonostas sa vrednim ikonama: Prestone ikone Presvete Bogorodice i Isusa Hrista, slikane na dasci, Carske dveri (1,44 m h 0,66 m) autori slikara Janka Mihailovi?a Molera.

Izvor informacija: Turisti?ka organizacija Zlatibora