Crkva u Semegnjevu

Crkva u SemegnjevuU samom centru Semegnjeva na površi koja dominira celim selom, podignuta je crkva brvnara skromnih dimenzija posve?ena ro?enju Svetog Jovana Krstitelja. Gra?ena je od tesanih brvana pravougaone osnove koja se završava polukrunom drvenom apsidom koja je nekada bila omalterisana. Crkvu osvetljavaju tri prozora, juni, severni i isto?ni, koji osvetljava apsidu. Krov je od drveta, pokriven limom.

Na zapadnoj strani nalazi se ktitorska plo?a na kojoj piše: „Ovaj sveti hram posve?en ro?enju svetog Jovana Krstitelja, podie za ve?ni pomen svojih roditelja oca Jevrema, majke Stanislave Kosti?, mua Ljubomira, dece Miodraga, Slavka i sestri?ine Vinke. Savka ?uri? iz Semegnjeva.Mesto crkve priloi, i istu izradi, u ime Savke, Branko Piš?evi? sa sinovima, za vreme opsluivanja parohije dobroseli?ke jeromonah Marko Popovi? iz Slatine, Danilov Grad 1927. godine. Pored crkve nalazi se zvonik,naslonjen na ?etiri betonska stuba ?ije je zvono tako?e nabavila Savka ?uri?.

Crkva u Semegnjevu

Iako pripada crkvama novijeg datuma, uzevši u obzir crkve iz Jablanice i Dobroselice gra?ene skoro sto godina ranije, ovaj drveni hram u Semegnjevu pored duhovne vrednosti, zbog svoje specifi?nosti u izgradnji predstavlja jednu više turisti?ku vrednost Zlatiborskog kraja.

Izvor informacija: Turisti?ka organizacija Zlatibora