Crkva u Jablanici

Crkva u Jablanici


Crkva brvnara u Jablanici udaljena je 25 km od centra Zlatibora. Sagra?ena je 1838. godine i posve?ena je Pokrovu Presvete Bogorodice. Gra?ena je od brvana u pravougaonoj osnovi, sa polukrunom oltarskom apsidom. Od starog ikonostasa sa?uvane su: Carske dveri, prestone ikone Isusa Hrista, Presvete Bogorodice sa Isusom Hristom i ikona Svetog Vasilija Ostroškog sa Svetim Jovanom Krstiteljem. U porti i okolo u šumi pored crkve, nalaze se ku?ice od brvana, sobrašice iz 1840. godine.

Crkva u Jablanici

Izvor informacija: Turisti?ka organizacija Zlatibora